Usnadněte si hledání zadáním kódu Vašeho ložiska (např. 6007) nebo jeho rozměru ve formátu vnitřní průměr x vnější průměr x šířka ložiska (např. 35x62x14) do vyhledávacího políčka.

Axiální ložiska

Axiální válečková ložiska jsou navržena tak, aby zvládala vysoká axiální zatížení, U válečkových axiálních ložisek dochází na styku mezi válečkem a kroužkem s oběžnou dráhou ke kluzu, aby se vyrovnal rozdíl v obvodových rychlostech vznikající v důsledku měnícího se průměru napříč styčnou zónou. 

Kuličková axiální ložiska se skládají ze dvou destiček s drážkami a sady kuliček mezi nimi. Na styku mezi kuličkami a kroužkem s oběžnou dráhou dochází ke kluzu, který se při vysokých otáčkách zvyšuje působením odstředivé síly na kuličky. Otáčky jsou u válcových axiálních ložisek omezené na zhruba 20 % otáček jejich radiálních protějšků a u kuličkových axiálních ložisek na zhruba 30 % otáček jejich protějšků.